Html Tagları Ve Açıklamaları

Html Tagları Ve Açıklamaları | Html

<!–…–> Açıklama yazmak için kullanılır <!DOCTYPE> Dosya tipini belirtir <a> Link belirtir <abbr> Yazının bir kısaltma olduğunu belirtir <acronym> Kelimenin başharfleri olduğunu belirtir <address> iletişim adresleri için kullanılır <applet> Gömülü aplet eklemekte kullanılır(html 4 ile bu özellik iptal edilmiştir) <area /> Resmin parçalarına ait link vermeyi

Php ile Excel Dosyasından Veri Okuma

Php ile Excel Dosyasından Veri Okuma | Php

İşlemi, PhpExcel kütüphanesini kullanarak yapacağız.  Kütüphane Linki  : https://phpexcel.codeplex.com/ Veri Okuma <?php error_reporting(E_ALL);//tüm hata gösterimleri açılıyor. set_time_limit(0);//max_execution_time değeri olabilecek en üst değere getirliyor include 'Classes/PHPExcel/IOFactory.php';//kullandığımız kütüphane $inputFileName = 'dosya.xls';//işlenecek dosya $objPHPExcel =

Php İle Mysql Bağlantısı Yapma

Php İle Mysql Bağlantısı Yapma | Php

<?php $user = "root"; //veritabanı kullanıcı adı $pwd = "1234"; //veritabanı şifresi $host = "localhost"; //mysql server $db = "kitaplik"; //veritabanı adı $conn = mysql_connect($host,$user,$pwd) or die("MySQL sunucusuna baglanilamadi!!!".mysql_error()); mysql_select_db($db) or die("Veritabani secilemedi!!!".mysql_error()); ?> Bu Dosyayı db.php olarak kaydedebilirsiniz sonra bunu