Php Cookie Kullanımı

Php Cookie Kullanımı | Php

Cookie yani çerez, gerektiğinde kullanmamız için istemci tarafında oluşturabildiğimiz dosyadır. Oluşturulan bu dosya  içinde kullanıcı bilgileri, özel tercihler gibi ziyaretçiyi tanımamızı sağlayacak birçok bilgi saklanabilir. Cookie ler ziyaretçileri birbirlerinden ayırmak için geliştirilmiş uygulamalarıdır. Bir web sitesini yüzlerce binlerce kişi ziyaret eder. Biz web siTemizi Geliştirmek İstersek veya

PHP 7 ile Web Artık Daha Hızlı

PHP 7 ile Web Artık Daha Hızlı | Php

20 yıl önce Rasmus Lerdorf tarafından yaratılan ve daha sonra PHP topluluğu tarafından geliştirilmesi devam eden PHP’nin 2004 yılından bugüne en kapsamlı geliştirilmelerinin yapıldığı yeni sürümü PHP 7 yayınlandı. PHP 7, diğer bir adıyla PHPNG (PHP Next Generation) uzun süredir yazılım geliştiricilerinin beklediği kapsamlı bir sürümdü. Beta sürecinde geliştiricilere açılan bu

Php ile Excel Dosyasından Veri Okuma

Php ile Excel Dosyasından Veri Okuma | Php

İşlemi, PhpExcel kütüphanesini kullanarak yapacağız.  Kütüphane Linki  : https://phpexcel.codeplex.com/ Veri Okuma <?php error_reporting(E_ALL);//tüm hata gösterimleri açılıyor. set_time_limit(0);//max_execution_time değeri olabilecek en üst değere getirliyor include 'Classes/PHPExcel/IOFactory.php';//kullandığımız kütüphane $inputFileName = 'dosya.xls';//işlenecek dosya $objPHPExcel =

Php İle Mysql Bağlantısı Yapma

Php İle Mysql Bağlantısı Yapma | Php

<?php $user = "root"; //veritabanı kullanıcı adı $pwd = "1234"; //veritabanı şifresi $host = "localhost"; //mysql server $db = "kitaplik"; //veritabanı adı $conn = mysql_connect($host,$user,$pwd) or die("MySQL sunucusuna baglanilamadi!!!".mysql_error()); mysql_select_db($db) or die("Veritabani secilemedi!!!".mysql_error()); ?> Bu Dosyayı db.php olarak kaydedebilirsiniz sonra bunu