Aspnet MVC Cookie Kullanımı

Aspnet MVC Cookie Kullanımı | .Net Core

Aspnet MVC de istemci(client) tabanlı durumlarda kullandığımız cookie (çerezi) bu yazımızda örneklerle anlatmaya çalışacağım. Terimleri kısaca tanımlayım..  İstemci(client) nedir? -Web sayfamızı ziyaret eden kişinin -kullanıcının- cihazıdır. Çerez(cookie) nedir? -Önceki yazımızda sessiondan bahsetmiştik session bilgileri sunucu üzerinde tutuyordu. Çerezde session tam tersi olarak istemci tarafında metin dosyasında

Aspnet MVC DropDownList

Aspnet MVC DropDownList | .Net Core

 HTML de karşılığı select tag i olan  Aspnet  MVC DropDownList metodunu kullanımını göstereceğim. HTML.DropDownList() Kullanımı 8 Farklı şekilde yazılabilir. En az bir parametre almalıdır. @Html.DropDownList(string name, IEnumrable selectList, string optionLabel, IDictionary  htmlAttributes) Sık kullandığımız parametreler şunlardır. string name = "Kontrolün

ASP.NET MVC Nedir, Ne İşe Yarar?

ASP.NET MVC Nedir, Ne İşe Yarar? | .Net Core

ASP.NET MVC, MVC pattern’ini ASP.NET’e eklemek için Microsoft’un geliştirdiği framework’tür. ASP.NET MVC’nin ne olduğunu anlamak için öncelikle MVC’nin ne olduğunu incelemekte fayda var. MVC, uygulama geliştirmede (özellikle web uygulaması geliştirmede) önemli yere sahip mimari desenlerden biridir. Günümüzde MVC denince akla Microsoft’un geliştirdiği ASP.NET MVC Framework gelmektedir, oysa