Mysql Veritabanından Kayıt Düzeltme ve Güncelleme Update Komutu

Merhaba bu yazımda veritabanındaki tablodan kayıt düzeltmeyi / kayıt güncellemeyi anlatacağım. Veritabanı ile ilgili önceki konuları kategorilerdeki PHP kategorisinden okuyabilirsiniz.

Kayıt düzeltmek (sonradan kayda veri eklemek ya da kaydı değiştirmek) için update komutu kullanılır. Mysql_query  içinde sorgumuzu yazarız.

mysql_query(“update tabloadı set değiştirilecek-kayıt”);

Yukarıdaki sorguda tabloadı yazan yere kayıt düzeltmek istediğimiz tablonun adını yazıyoruz. Değiştirilecek-kayıt yazan yere ise hangi alanda değişiklik yapacaksak o alanı ve yeni değerini yazıyoruz. Yukarıdaki şekilde bir sorgu yazılır ve çalıştırılırsa tablodaki bütün kayıtların ilgili alanı değiştirilir. Bu şekilde tüm kayıtların alanını değiştirmeyi çok fazla kullanmayız. Bizim için önemli olan belirli bir kaydın alanında değişiklik yapmak. Belirli kayıtlarda düzeltme yapmak için whereparametresiyle belirtmemiz gerekir.

     mysql_query("update duyurular set baslik='yeni değer'  where no=3");

Yukarıdaki sorguda kırmızı yazılan yerler bizim tarafımızdan verilen özelliklerdir. Diğer yazılar ise komutlardır yerinde kullanılması gerekir. Yukarıdaki sorguyu açıklayacak olursak:

·         duyurular yazısı kayıt düzeltmek istediğim tablonun adıdır.

·         no yazısı ise tablo içinde karşılaştırma yapacağım alanın/sütunun adıdır.

·         ‘3’ ise no’su 3 olan kaydın düzeltileceğini belirtir.

·         Baslik yazısı kaydın hangi alanının değiştirileceğini gösterir. Burada 3 nolu kaydın başlığını değiştiriyoruz.

·         ‘yeni değer’ ise başlık alanına eklenecek yeni değerimizdir.

Yani sonuç olarak yukarıdaki sorgu duyurular tablosundaki no’su 3 olan kaydın başlığını yeni değer yapar.

Yukarıda bir alanın değişikliğini gösterdim. Birden çok alanda değişiklik yapılacaksa diğer alan ve değerleri aralarına virgül konularak yan yana yazılırlar. Aşağıdaki örneği incelersek;

    mysql_query("update duyurular set baslik='yeni başlık',icerik='yeni içerik' where no=3");

Yukarıdaki alanlar ve değerleri arasına virgül konularak istenilen sayıdaki alanda değişiklik yapılabilir. Yukarıdaki komut duyurular tablosundaki no’su 3 olan kaydın başlığını yeni başlık, içeriğini de yeni içerik yapar.

Örnekler çoğaltılabilir.

Değişkene göre kayıt düzeltme:

Herhangi formdan post/get yöntemiyle veri geldiğini ve bu veriye göre kayıt düzeltmek istiyorsak öncelikle gelen veriler değişkenlere alınır. Ben post metoduyla geldğini varsayıyorum ve düzeltme yapılacak kaydın numarasını $duyuruno değişkenine, düzeltme yapılacak yeni başlık bilgisini de $duyurubaslik değişkenine alarak açıklıyorum.

Aşağıdaki kayitno ve yenibaslik bilgileri form elemanlarının id bilgileridir.

       $duyuruno=$_POST[“kayitno”];

       $duyurubaslik=$_POST[“yenibaslik”];

       mysql_query("update duyurular set baslik='$duyurubaslik' where no=$duyuruno");

Sorgumuz duyurular tabosundaki no’su $duyuruno değerine eşit olan kaydın baslik değerini $duyurubaslik değişkenindeki değerle değiştirir.

Temel olarak php’de veritabanındaki kayıtlar bu şekilde düzeltilmektedir. Sizler örnekleri çoğaltarak ilerleyebilirsiniz.

Etiketler

Yorum Yap