Aspnet MVC Cookie Kullanımı

Aspnet MVC de istemci(client) tabanlı durumlarda kullandığımız cookie (çerezi) bu yazımızda örneklerle anlatmaya çalışacağım.
Terimleri kısaca tanımlayım.. 
İstemci(client) nedir?
-Web sayfamızı ziyaret eden kişinin -kullanıcının- cihazıdır.
Çerez(cookie) nedir?
-Önceki yazımızda sessiondan bahsetmiştik session bilgileri sunucu üzerinde tutuyordu. Çerezde session tam tersi olarak istemci tarafında metin dosyasında tutar. Eğer metin dosyası silinmediği -ya da süresi bitmediği- sürece kullanıcı siteyi her ziyaret edişinde cookie (çerez) okuyabiliriz.
Aspnet MVC Cookie Kullanımına göz atalım..

Cookie Oluşturma
HttpCookie() 2 overloadu vardır 
1) -string name
2) -string name, string value
HttpCookie cookie= new HttpCookie("Cookiemizin Adı","Cookiemizin Değeri");
//Cookiemize yaşam süresi vermek istiyorsak Expires propertysini kullanıyoruz
cookie.Expries = DateTime.Now.AddDays(1);
//cookiemizin yaşam süresini belirlemiş olduk bir gün sonra cookiemiz silinecektir
Response.Cookies.Add(cookie);
//Cookiemizi eklemiş -oluşturmuş- oluyoruz.
Cookie Silme
//oluşturmuş olduğumuz cookiemizin adını vererek siliyoruz
Request.Cookies.Remove("Cookiemizin Adı");
//Başka bir silme yöntemi ise oluşturmuş olduğumuz cookiemize yaşam süresi  vererek
cookie.Expries = DateTime.Now.AddDays(-1);
//diyerek cookimizide silebiliyoruz
Cookiedeki Değeri Okuma
Request.Cookies["Cookiemizin Adı"].Value;
//Diyerek cookiemizin değerini okuyabiliriz.
Cookie Varlığını Kontrol Etme
Oluşturduğumuz cookie varlığını kontrol etmek istediğimizde
Request.Cookies["Cookiemizin Adı"] == null ? "Cookiemiz yok": "Cookiemiz var ";
kısa if ile (Ternary opertor) cookiemizi kontroll etmiş olduk buradaki kriterimiz cookie == null mı ?

Basit bir örnek yapacak olursak ...
Ziyaretcinin daha önce x sayfalarımıza giriş yapıp yapmadığını kontrol ediceğimiz cookie örneği yapalım..

HomeControllerımızı açıp şu kodları yazıyoruz.

private void CreateCookie(string name, string value)
  {
    HttpCookie cookieVisitor = new HttpCookie(name, value);
    // cookieVisitor.Expires = DateTime.Now.AddDays(2);
    Response.Cookies.Add(cookieVisitor);
  }
  private string GetCookie(string name)
  {
    //Böyle bir cookie mevcut mu kontrol ediyoruz
    if (Request.Cookies.AllKeys.Contains(name))
    {
      //böyle bir cookie varsa bize geri değeri döndürsün
      return Request.Cookies[name].Value;
    }
    return null;
  }
  private void DeleteCookie(string name)
  {
    //Böyle bir cookie var mı kontrol ediyoruz
    if (GetCookie(name) != null)
    {
      //Varsa cookiemizi temizliyoruz
      Response.Cookies.Remove(name);
      //ya da 
      Response.Cookies[name].Expires = DateTime.Now.AddDays(-1);
    }
  }

Yine HomeControllerımızda sayfalarımızın actionlarını oluşturalım Index ve About sayfalarımız olucak

 public ActionResult Index()
    {
        //Bulunduğumuz sayfanının actionname ni alıyoruz
        string actionName = this.ControllerContext.RouteData.Values["action"].ToString();
        //böyle bir cookiemiz var mı diye soruyoruz
        if (GetCookie(actionName) == null)
        {
            //yoksa yeni bir cookie oluştuyoruz
            CreateCookie(actionName, "visitor");
        }
        else
        {
            //Ekranda görünmesini sitediğimiz mesajımız
            ViewBag.Message = "Sen daha önce bu sayfayı ziyaret etmişsin :) Tekrar Ziyaretiniz için teşekkür ederiz.";
        }
        return View();
    }
       
    public ActionResult About()
    {
        //Bulunduğumuz sayfanının actionname ni alıyoruz
        string actionName = this.ControllerContext.RouteData.Values["action"].ToString();
        //böyle bir cookiemiz var mı diye soruyoruz
        if (GetCookie(actionName) == null)
        {
            //yoksa yeni bir cookie oluştuyoruz
            CreateCookie(actionName, "visitor");
        }else
        {
            //Ekranda görünmesini sitediğimiz mesajımız
            ViewBag.Message = "Sen daha önce bu sayfayı ziyaret etmişsin :)";
        }
            
        return View();
    }

 

HomeControllarımızda kodlarımızı yazdığımıza sayfamızı derleyip çalıştıralım.

Etiketler

Yorumlar+1

Yorum Yap