CSS'de Metin(Text) Özellikleri

Font ile Metin(Text) arasında ne fark var ikiside aynı diyorsanız yanılıyorsunuz.

Font özellikleri metni oluşturan karakterlerini nasıl olacağını belirlerken, Metin(Text) özellikleri sayfadaki metinlerin düzenini kontrol eder. Metin özellikleri metin düzeni için çok avantajlı özellikler getirmiştir.

text-indent

Paragrafların ilk cümlelerin soldan içeriye kaydırılması için kullanılan bir özelliktir.

Yapısı : text-indent: (deger) Aldığı Değerler : (uzunluk değeri) | (yüzde) Başlnagıç değeri: 0 Uygulanabilen elementler: Blok-level elementler Kalıtsallık: Var

p {
 text-indent: 10px;
}

text-align

Bir elemntin diğerlerine göre hizasını berlilemek için kullanılır. Sadece metinler için kullanılmaz, diğer elementler içinde kullanılır.

Yapısı : text-align: (değer) Aldığı Değerler : [ start | end | left | center | right | justify | match-parent ] || (sözdizimi) Başlnagıç değeri: 0 Uygulanabilen elementler: tüm elementler Kalıtsallık: Yok

p {
 text-align: justify;
}

vertical-align

Bir elementin içeriğinin dikey hizalaması için kullanılır.

 • baseline : Orta(metin içeriğine göre)
 • sub : Altsimge
 • super : Üstsimge
 • top : Yukarı(elemente göre)
 • text-top: Yukarı (Metin içeriğine göre)
 • middle : Orta (Elemente göre)
 • bottom : Alt (Elemente göre)
 • text-bottom : Alt(Metin içeriğine göre)

Yapısı : vertical-align: (değer) Aldığı Değerler : baseline | sub | super | top | text-top | middle | bottom | text- bottom | (yüzde) | [uzunluk değeri] Başlnagıç değeri: baseline Uygulanabilen elementler: inline elementler ve tablo hücreleri Kalıtsallık: Yok

img {
 vertical-align: baseline;
}

line-height

Satırlar arasındaki yüksekliği belirler. normalpixel veya yüzdedeğerlerin den birini alabilir.

Yapısı : line-height: (değer) Aldığı Değerler : (uzunluk değeri) | (yüzde değeri) | (sayı değeri) | normal | noneBaşlnagıç değeri: normal Uygulanabilen elementler: tüm elementler Kalıtsallık: Var

div{
 line-height:30px
}

word-spacing

Kelimeler arasındaki boşluk değerini belirler. Eksi değer alabilir.

Yapısı : word-spacing: (değer) Aldığı Değerler : [ normal | (uzunluk değeri) | (yüzde değeri) ]{1,3} Başlnagıç değeri: normal Uygulanabilen elementler: tüm elementler Kalıtsallık: Var

p {
 word-spacing: 10px;
}

letter-spacing

Harfler arasındaki boşluk değerini belirler. Eksi değer alabilir.

Yapısı : letter-spacing: (değer) Aldığı Değerler : [ normal | (uzunluk değeri) | (yüzde değeri) ]{1,3} Başlnagıç değeri: normal Uygulanabilen elementler: tüm elementler Kalıtsallık: Var

p {
 letter-spacing: 5px;
}

text-transform

Metnin Büyük-Küçük harf çevirmek için kullanılır.

 • uppercase(hepsini büyük harf yap)
 • lowercase(hepsini küçük harf yap)
 • capitalize(sadece baş harfleri büyük yap)

Yapısı : text-transform: (değer) Aldığı Değerler : uppercase | lowercase | capitalize | none Başlnagıç değeri:none Uygulanabilen elementler: tüm elementler Kalıtsallık: Var

p {
 text-transform: capitalize;
}

 

text-decoration

Bu özellik metinlerimize özel işaretler koymamızı sağlar. Örneğin metinlerizinaltını çizmek gibi.

Yapısı : text-decoration: (değer) Aldığı Değerler : none | [ underline || overline || line-through || blink ]Başlnagıç değeri: none Uygulanabilen elementler: tüm elementler Kalıtsallık: Yok

a:link, a:visited, a:active {
 text-decoration: none
}

text-shadow

Bu özellik CSS2 ile birlikte geldi ancak internet tarayıcıları bu özelliği desteklemeyince CSS2.1 kaldırıldı. CSS3 ile birlikte tekrar geldi. ve şuanda popüler metin özelliği olarak kullanılıyor.

Etiketler

Yorum Yap